Apel do klubów KP i ŻKS | Polonia Bydgoszcz - Polonia1920.pl

Apel do klubów KP i ŻKS

  • Liberate
  • 8 maja 2021

Szanowni Państwo

Z niepokojem przysłuchujemy się doniesieniom, potwierdzonym poprzez rozmowy z osobami związanymi z klubami ŻKS oraz KP Polonia Bydgoszcz.

Nasza obawa nie wynika z obserwacji zwyczajowych nieporozumień powstających przy okazji niełatwej czasem koegzystencji, ale przez niesnaski w obszarze, który dotychczas nie budził żadnych kontrowersji.

Od początku istnienia klubu, który już niedługo świętował będzie 101 rocznicę powstania, herb klubowy był spoiwem, który łączył różne dyscypliny, charaktery oraz nierzadko interesy wewnątrz jednego, polonijnego organizmu.

Niezależnie od popularności reprezentowanej przez zawodników sekcji, herb klubowy z dumą noszony na sportowych uniformach, był niemym spoiwem całej, zróżnicowanej społeczności, tworząc z niej jedną, wielką rodzinę.

Gdy jako stowarzyszenie kibiców 16.12.2019 roku rozpoczynaliśmy proces zastrzeżenia herbu, który przez wiele lat nie był chroniony prawnie, od początku chcieliśmy znaleźć mu godnego depozytariusza. Mimo, iż finansując proces mogliśmy rościć pretensje do piastowania tej godności uznaliśmy, że naturalnym do tego kandydatem będzie bezpośredni spadkobierca po strukturach BKS Polonia, czyli KP Polonia Bydgoszcz.

Poprzedni Prezes, z którym rozpoczynaliśmy pracę w tym obszarze, doskonale rozumiał wrażliwość sfery symboliki klubowej. Było czymś naturalnym, że podmiot, który uzyska prawa do biało – czerwonego trójkąta, nie będzie próbował narzucać innym sekcjom współpracy na zasadach monopolu.

Do głowy by nikomu nie przyszło, by pomyśleć o wykorzystaniu herbu do nacisków, w celu pozyskania środków finansowych.

Ubolewamy, że na skutek rozwiązania struktur BKS Polonia, bardzo ciężkim jest zunifikowanie wspólnej symboliki dla wszystkich sekcji. Z dystansem patrzymy na łączenie herbu ze znakami graficznymi klubowych darczyńców. Jednocześnie doceniamy, że w sferze barw i symboli wszystkie polonijne kluby zachowują spójność, która dla kibica patrzącego szerzej niż tylko przez pryzmat jednej dyscypliny, jest niezmiernie istotna.

Dlatego, w imię polonijnej jedności apelujemy o poszanowanie wspólnego dziedzictwa. Zachęcamy do konstruktywnych rozmów, które położą kres gorszącemu przedstawieniu, które choć prowadzone w zaciszach gabinetów, powoduje niesmak wśród fanów, dla których klub to coś więcej niż interes jednej „sekcji”.

PS: zakres ochrony trójkątnego herbu uzyskano w oparciu o klasę 41, a dotyczy ona m.in. usług sportowych, usług klubów sportowych, usług akademii piłkarskich, organizowania imprez piłkarskich.

Stowarzyszenie „Biało – Czerwone Pokolenie”

Udostępnij