Bydgoszcz znowu w Polsce! | Polonia Bydgoszcz - Polonia1920.pl

Bydgoszcz znowu w Polsce!

  • Łukasz Rybski
  • 20 stycznia 2022

W myśl postanowień traktatu wersalskiego z czerwca 1919 Wielkopolska i Pomorze Wschodnie (dawne Prusy Królewskie) zostały przyznane odradzającej się Polsce. Przejęcie administracji cywilnej i wojskowej od Niemców na tych terenach zostało jednak przesunięte dopiero na początek 1920 roku.

14 stycznia 1920 Jan Maciaszek (prawnik, uczestnik Powstania Wielkopolskiego) został powołany decyzją Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej Generalnym Komisarzem na Miasto Bydgoszcz. To właśnie jemu jemu przypadł zaszczyt oficjalnego przejęcia miasta od zaborcy. Jednocześnie mianowano go komisarycznym prezydentem Bydgoszczy.

Przejęcie władzy administracyjnej miało miejsce w dniu 19 stycznia 1920 roku o godzinie 18.00 w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Niemiecki burmistrz Hugo Wolff wręczył nowemu prezydentowi symboliczny klucz do miasta. Na uroczystości polską stronę reprezentowało wielu zasłużonych społeczników, służących sprawie narodowej: Melchior Wierzbicki, Jan Biziel, Jan Teska, Antoni Czarniecki, ks. Jan Filipiak, Józef Milchert, Władysław Kużaj i Mieczysław Chłapowski.

Dzień 20 stycznia stał się dla polskich mieszkańców miasta wyjątkowym świętem. Do grodu nad Brdą wkroczyły polskie oddziały, stało się to około godziny 11.00, od strony ul. Kujawskiej. Wojsko zostało oficjalnie powitane przemówieniem Jana Biziela na Starym Rynku, który został na tę okoliczność przepięknie udekorowany.

Dalsze uroczystości były organizowane w następnych dniach, 22 stycznia na Starym Rynku obecni byli gen. Dowbór-Muśnicki oraz podsekretarz Stanu z Ministerstwa d. Dzielnicy Pruskiej dr Leon Janta Połczyński. Towarzyszyli im przedstawiciele wojsk alianckich. Dowódca zwycięskiego powstania wielkopolskiego złożył oświadczenie, że Bydgoszcz „odtąd znajdować się będzie pod ochroną oręża polskiego, a w imieniu Naczelnika Państwa oraz Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, jako najstarszy rangą wojskowy, ogłaszam ją za przyłączoną do Polski”

Artykuł autorstwa Krzysztofa Rataja ukazał się na archiwalnej wersji portalu polonia1920.pl w roku 2016.

Foto: Łukasz Rybski

Udostępnij