Koniec telenoweli z remontem S2 - pozostała tylko formalność | Polonia Bydgoszcz - Polonia1920.pl

Koniec telenoweli z remontem S2 – pozostała tylko formalność

  • Kris
  • 29 stycznia 2019

W środę Radni na Sesji Rady Miasta zatwierdzą wniosek Prezydenta o zwiększenie kwoty przeznaczonej na modernizację Stadionu Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

 

Kibice Polonii Bydgoszcz wykazywali się dużą cierpliwością, gdy kolejne przetargi na modernizację trybuny na przeciwległej prostej kończyły się fiaskiem. Kilka dni temu pojawiła się konkretna oferta, która jednak….przewyższa pierwotne założenia przyjęte w budżecie na rok 2019. Oferent – firma Ebud – Przemysłówka proponuje wykonanie usługi w kwocie 21,5 mln złotych. Przypomnijmy, że Ratusz wstępnie przeznaczył na ten cel ok. 8 mln zł.

 

Jaka będzie decyzja władz miasta? Otóż Prezydent Rafał Bruski wnioskuje do Radnych o zwiększenie środków przeznaczonych na wspomnianą inwestycję. Decyzja zostanie podjęta na środowej Sesji Rady Miasta.

 

Co to oznacza dla Polonii? Wniosek Prezydenta będzie rozpatrywany w ramach “autopoprawki do projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2019r i wieloletniej prognozy finansowej Miasta.” 

Punkt dotyczący Polonii Bydgoszcz brzmi następująco:

“W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na roboty budowlane związane z przebudową stadionu żużlowego Polonii, otrzymana oferta przekracza środki, które wstępnie zostały zabezpieczone na ten cel w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zwiększenie kwoty na zadaniu związane jest m.in. z rozszerzenie jego zakresu, w celu dostosowania zadania do przedstawionych wymogów przez Ekstraligę Żużlową. W związku z powyższym w budżecie Miasta na 2019 r. i Wieloletniej Prognozie Finansowej zwiększa się łączne nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. Przebudowa Stadionu Polonii Bydgoszcz o kwotę 14.906.456 zł, z tego w 2019 r. o kwotę 8.206.456 zł i w 2020r. o kwotę 6.700.000 zł (dz.926, rozdz. 92601, grupa wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne).”

 

Poprawki do budżetu przyjmowane są w jednym głosowaniu jako jeden punkt zbiorczy bez głosowania nad konkretnymi punktami. Oznacza to, że jeśli Radni przyjmą poprawki budżetowe, to automatycznie przegłosowana zostanie kwota zwiększająca środki przeznaczone na modernizację stadionu przy Sportowej 2. Patrząc na obecny skład Rady Miasta, każde inne rozwiązanie niż przyjęcie poprawek do  budżetu będzie sensacją. Tym samym kolejny krok do odbudowy świetności Polonii zostanie wykonany.

 

Udostępnij