Stadion

Stadion Polonii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; Foto: Łukasz Wilk
Stadion Polonii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego; Foto: Łukasz Wilk

Stadion Polonii Bydgoszcz im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydgoszczy