Wiktor Przyjemski

Wiktor Przyjemnski, foto: Łukasz Wilk

Urodzony 23 maja 2005 roku w Bydgoszczy.