Zarząd wybrany | Polonia Bydgoszcz - Polonia1920.pl

Zarząd wybrany

  • Kris
  • 14 stycznia 2018

W dniu wczorajszym odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, na którym wybrano nowe władze.

Nowy Rok od razu przynosi mocne otwarcie w Stowarzyszeniu “Biało-Czerwone Pokolenie”. 13 stycznia odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia, które wybrało nowe władze.
Ustępujący Zarząd jednomyślnie otrzymał wymagane absolutorium.

Zmiany we władzach BCP okazały się kosmetyczne. Prezesem pozostał Łukasz Rybski, ponadto swoje stanowiska zachowali skarbnik – Damian Giża oraz sekretarz – Jolanta Perlińska.

Pełny skład Zarządu:
Prezes – Łukasz Rybski
Wiceprezes – Barbara Zacharek
Skarbnik – Damian Giża
Sekretarz – Jolanta Perlińska
Członek Zarządu – Piotr Zapałowski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Piotr Perliński
Członek Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Czarnecki
Członek Komisji Rewizyjnej – Tomasz Rzepczyński

Obowiązki rzecznika przejęła Marta Sroczyńska.

Nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz Polonii Bydgoszcz!

Udostępnij