ŻKS S.A. oraz KP Polonia Bydgoszcz wydały oświadczenia | Polonia Bydgoszcz - Polonia1920.pl

ŻKS S.A. oraz KP Polonia Bydgoszcz wydały oświadczenia

  • Łukasz Rybski
  • 1 listopada 2022

Sprawa zmiany herbu przez włodarzy żużlowej Polonii nabrała tempa. Niezadowolenie kibiców oraz presja, którą wywarli na decydentach sprawiła, iż zarówno Żużlowy Klub Sportowy “Polonia” Bydgoszcz S.A. oraz Klub Piłkarski “Polonia” wydały oświadczenia. Poniżej ich treść.

Oświadczenie ŻKS S.A. Polonia Bydgoszcz

Przedstawiona podczas spotkania ze sponsorami grafika nie stanowiła prezentacji nowego herbu Polonii, a niosła ze sobą jedynie przekaz, że rodzinna firma Abramczyk 4. rok z rzędu będzie sponsorem tytularnym żużlowej Polonii.

Trójkątny herb z biało-czerwonymi pasami jest własnością Klubu Piłkarskiego Polonia Bydgoszcz, o czym klub ten poinformował 3 lutego 2021 roku na swojej stronie internetowej. Znak jest znakiem zastrzeżonym. Oto treść komunikatu KP Polonia Bydgoszcz:

„Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej objął ochroną prawną herb Klubu. Oznacza to prawne uporządkowanie wszelkich spraw związanych z niekontrolowanym i dowolnym używaniem znaku graficznego przez nieuprawnione podmioty.

Zgodnie z wydaną przez Urząd Patentowy decyzją prawo do posługiwania się herbem Polonii przysługuje Klubowi (KP Polonia – dop.). W tej sytuacji inne niż Klub podmioty, organizacje czy stowarzyszenia, które posługują się herbem Polonii muszą uzyskać w celu dalszego używania tych oznaczeń akceptację Klubu lub muszą dokonać zmiany nazwy.”

Oznacza to, że jako klub żużlowy posiadający osobowość prawną i będący odrębnym niezależnym podmiotem, nie możemy posługiwać się herbem, który nie należy do nas, jeśli nie będzie to uregulowane prawnie i formalnie.

Do tej pory, jako ŻKS Polonia Bydgoszcz SA z dumą używaliśmy i prezentowaliśmy herb w kształcie trójkąta z biało-czerwonymi pasami. Umowa na użytkowanie herbu pomiędzy KP Polonia a ŻKS Polonia obowiązywała do 31 października 2022 roku. Władze KP Polonia za możliwość dalszego używania herbu wraz z logotypem sponsora tytularnego klubu żużlowego – firmy Abramczyk – zażądały określonej sumy pieniężnej. Dodajmy, że w minionym sezonie w ramach wypracowanego porozumienia dwóch sponsorów piłkarskiej Polonii było reklamowanych przy okazji meczów żużlowych.

ŻKS Polonia Bydgoszcz SA oraz KP Polonia Bydgoszcz to dwa osobne podmioty. Nie odrzucamy w żadnym stopniu biało-czerwonego trójkąta, bo to nadal nasze barwy i nasza historia. Jednak w zaistniałej sytuacji, odnośnie możliwości użytkowania tego herbu, nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań KP Polonia Bydgoszcz.

Jednocześnie prezes ŻKS Polonia Bydgoszcz SA – Jerzy Kanclerz jest otwarty na dyskusję z przedstawicielami zainteresowanych stron na tematu używania herbu.

Oświadczenie KP Polonia Bydgoszcz

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami jakoby to Klub Piłkarski POLONIA Bydgoszcz miał wpływ bądź też przyczynił się do zmiany herbu Żużlowego Klubu Sportowego Polonia Bydgoszcz S.A., Zarząd KP POLONIA pragnie zdementować te bezpodstawne pomówienia.

Otóż po wspólnych ustaleniach z władzami Klubu Żużlowego, od 25 października 2021 roku pomiędzy zainteresowanymi stronami obowiązywała do dnia dzisiejszego nieodpłatna Umowa Licencyjna nr 3/2021 na korzystanie ze znaku towarowego, który to został zgłoszony przez KP POLONIA do Urzędu Patentowego i na który to Klub posiada świadectwo ochronne wyłącznego prawa nr R.333458.

Pomimo złożonej ustnej propozycji przez Klub Piłkarski POLONIA Bydgoszcz aneksowania Umowy na kolejny sezon bez zmiany warunków umowy, władze ŻKS POLONIA Bydgoszcz zrezygnowały z kontynuacji korzystania ze znaku towarowego.

Ponadto oświadczamy, że zarówno władze jak i administracja Klubu Piłkarskiego POLONIA Bydgoszcz po podpisaniu umowy licencyjnej nie kontaktowały się z firmą Abramczyk S.A. celem pozyskania korzyści finansowej za korzystanie z herbu, gdyż firma ta nie jest stroną umowy licencyjnej.

Jak widać w powyższych komunikatach widnieje kilka nieścisłości. Niemniej obie strony zarówno w oficjalnych, jak i nieoficjalnych rozmowach przyznają, że współpraca przebiega wzorowo. Czy uda się zatem zażegnać problem, który wyniknął z…? No właśnie, z czego? I kto mija się z prawdą?

źródło: www.kppolonia.pl oraz www.polonia.bydgoszcz.pl

Udostępnij